กาญจนบุรี-เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day

กาญจนบุรี-เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 ผู้ว่ากาญจน์เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดถนนรอบศาลากลางเพื่อลดละอองฝุ่นPM2.5

           วันที่ ( 8 ก.พ.62) เวลา 11.00 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลดฝุ่น PM 2.5 พร้อมด้วย นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พันเอกพงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ โดยนายสุเมธ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ที่จัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ และได้มีข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ มูลนิธิเข้าร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดและฉีดละอองน้ำ เพื่อลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5
           สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ด้วยการทำความสะอาดบริเวณถนน ลานหน้าศาลากลาง และฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่
           โดยก่อนหน้านี้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีค่ามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน จนเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ออกมาตรการลดปริมาณฝุ่นละอองและควันไฟ 10 Day ShutDown ในห้วงระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 2562 งดเผาทุกชนิดหรือการกระทำที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง ควัน หรือ มลภาวะที่เป็นภัยต่อประชาชน อย่างเคร่งครัด
             จากความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้ค่าสภาพอากาศของจังหวัดกาญจนบุรี ในวันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2562) อยู่ในระดับสีเหลือง คุณภาพปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามก็จะร่วมกันดูแลรักษาสภาพอากาศให้กลับมามีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อประชาชนต่อไป
             นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ขณะนี้สภาพอากาศของจังหวัดกาญจนบุรีมีค่าสภาพอากาศไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ร่วมกันงดเผาและงดการกระทำที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง ดังนั้นทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นและดีต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!