สระบุรี-จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

สระบุรี-จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

ภาพ/ข่าว: ยุทธนา พึ่งน้อย 

จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

            วันที่ ( 8 ก.พ.) ที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว วนายกองวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาอาสารักษาดินแดน เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะและเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

          ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการประกอบพิธีสงฆ์ อ่านสาร ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กล่าวคำปฏิญาณ มอบเข็มอาสารักษาดินแดน จำนวน 7 นาย มอบเกียรติบัตรแก่สมาชิก อส. ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 10 นาย
            มอบทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดนและมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทยให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและบุตรบุคลากร จำนวน 26 ทุน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้รับทุนการศึกษา และกำลังพลที่มาชุมนุมในวันนี้
            สำหรับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนมีภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ การป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยและอุบัติภัย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!