กาญจนบุรี-เปิดการประชุมเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม

กาญจนบุรี-เปิดการประชุมเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 รอง นายแพทย์สาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุภาพที่ 5

          วันนี้ (12 มีนาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช(Best Practice)เขตสุขภาพที่ 5 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสุขภาพจิตที่ 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 5 และคณะเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan S haring ) ครั้งที่ 6 และ แขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

          ต่อจากนั้น นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช(Best Practice)เขตสุขภาพที่ 5 จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมได้ดำเนินการประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan S haring ) ครั้งที่ 6ซึ่งเป็นเวทีระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชได้นำเสนอผลงานในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน
           หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ได้ร่วมถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกเสร็จกิจกรรม.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!