กาญจนบุรี-สาธารณสุขประชุมโครงการการประเมินคุณธรรม

กาญจนบุรี-สาธารณสุขประชุมโครงการการประเมินคุณธรรม

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

สาธารณสุขกาญจน์ประชุมโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

           วันที่ เวลา 08.30 น. นายแพทย์ สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมโครงการการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานปัองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี หัวหน้าส่วนต่างๆ เจ้าหน้าที่ บุคคลากร ในสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

           นายแพทย์ สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดประชุมโครงการ นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดประชุมโครงการการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ความเข้าใจ


           รวมถึงการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ การประชุมดังกล่าวได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสร็จการประชุม.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!