กาญจนบุรี-สาธารณสุขประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan

กาญจนบุรี-สาธารณสุขประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

สาธารณสุขประชุมสรุปผลการดำเนินงานService Plan ร่วมคณะผู้ตรวจและนิเทศงานกระทรวงฯรอบที่1 ประจำปี 2562

           วันที่(21 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายแพทย์กิตติ กรรภิรมณ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan ร่วมระหว่างคณะผู้ตรวจราชการ และ นิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแผนศิริเวชชะพันธ์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

            ต่อจากนั้น นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 ประธานการประชุมการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานService Plan ร่วมระหว่างคณะผู้ตรวจราชการ และ นิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดประชุม การดำเนินงาน Service Plan ร่วมระหว่างคณะผู้ตรวจราชการ และ นิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดกาญจนบุรี


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!