กาญจนบุรี-สาธารณสุขจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นสิริมงคล

กาญจนบุรี-สาธารณสุขจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นสิริมงคล

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นสิริมงคล

        วันนี้เวลา 09.30 น. นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ”สืบสานวัฒนธรรมไทยประจำปี 2562 โดยมี นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานงานต่างๆและคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ณ อาคารหลวงปูหลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
         ต่อจากนั้นนายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นตัวแทนคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบรี กล่าวเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ซึ่งประเพณีดังกล่าวเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าของชาวไทยที่ได้สืบสานต่อกันมายาวนานเพื่อแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ผู้ที่เราเคาพนับถึอเพื่อขอขมาและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่ในการดำเนินงานสืบต่อไปในเทศกาล”ปีใหม่ไทย”ให้ประธานและแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมารวมงาน
         หลังจากนั้น นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและ พร้อมกับกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือ “วันปีใหม่ไทย” ให้กับคณะเจ้าหน้าที่ และ บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานดังกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานสืบต่อไป
         จากนั้น นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นประธาน การรดน้ำขอพรพระพุทธสิหิงค์ จากนั้นเดินทางไปยังบริเวณเก้าอี้ที่ทางคณะ ผู้จัดทำได้เตรียมไว้ เพื่อให้คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากร ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมรดน้ำขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว พร้อมด้วย นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมอวยพรในครั้งนี้ด้วย
        หลังจากนั้นนพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่มงานพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมอวยพรวันเกิดแด่ นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี “ขอคุณพระปกป้องคุ้มครองขวัญ ให้สุขสันต์บรรเจิดประเสริฐศรี เกียรติการงานสราญรื่นชื่นชีวี ตลอดปีสุขสมหวังตลอดไป” ด้วยรักจากใจสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!