กาญจนบุรี-ลงพื้นที่ข้อพิพาท

กาญจนบุรี-ลงพื้นที่ข้อพิพาท

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

นายอำเภอเลาขวัญนำทัพเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม ทหาร ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ข้อพิพาทหลังศูนย์ดำรงธรรมเลาขวัญได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องน้ำในตำบลหนองโสน

       วันที่(5 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 12.30 น. ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่ที่ 10 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวจนเกิดข้อพิพาทกันภายในหมู่ที่ 10

       ภายหลังได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจากทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรนมเลาขวัญ ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้สั่งการให้ พันจ่าอากาศเอก เนติภูมิ จงใจภักดี ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเลาขวัญ พร้อมด้วย ร้อยเอก ไพศาลหินนท์ หัวหน้าชุด ร้อย รส.อ.เลาขวัญ มณฑลทหารบกที่ 17 นายสุดนที หอละเอียด เจ้าหน้าทึ่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเลาขวัญ นายดำรงค์ ปิ่นเสือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านหนองแกพัฒนา ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นายชาติชาย ฉัตรเมธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เดินทางเข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับชาวบ้านที่กำลังมีข้อพิพาทดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำภายในหมู่บ้าน
       หลังจากรับทราบคำสั่งดังกล่าว พันจ่าอากาศเอก เนติภูมิ จงใจภักดี ปลัดอำเภอเลาขวัญฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเดินทางไปยังหมู่ที่ 10 บ้านหนองแกพัฒนา ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมกันแก้ไขขอพิพาทดังกล่าวของชาวบ้านทันที่ และเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงจึงได้เรียกคู่กรณีมาทำการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องพิพาท โดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการใช้น้ำในเรื่องของการเกษตรซึ่งชาวบ้านได้นำน้ำดังกล่าวมาจากบ่อสาธารณะประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีขนาดประมาณ 20 ไร่
        ผลการปฎิบัติงานดังกล่าวของทางเจ้าหน้าทึ่ชุดดังกล่าว ได้ทำการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวพบว่า สระน้ำดังกล่าวเป็นสระสาธารณะซึ่งขุดโดยกรมทรัพยากรน้ำ เมื่อปี พ.ศ.2557 เมื่อเกิดความแห้งแล้งแล้ว จึงทำให้น้ำในสระไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านที่จะนำไปใช้ทางด้านเกษตร ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับเกษตรกรดังกล่าวได้มีส่วนร่วมใช้น้ำตามความเหมาะสมพร้อมกับทำบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!