กาญจนบุรี-ร่วมแก้ไขปัญหามลพิษ ปลูกฝังวินัยการจราจร

กาญจนบุรี-ร่วมแก้ไขปัญหามลพิษ ปลูกฝังวินัยการจราจร

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 ตำรวจจราจร สภ.เมืองกาญจนบุรีร่วมกับขนส่งจังหวัดร่วมแก้ไขปัญหามลพิษ ปลูกฝังวินัยการจราจรให้กับเด็กเยาวชนในสถานศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบ

                 วันที่ (8 กุมภาพันธ์ 2562 ) เวลา 08.10 น. พันตำรวจโท นพดล พุทเปลี่ยน สารวัตรงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมร่วมแบบบูรณาการกับสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีและโรงเรียนเทพมงคลรังษี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในสถานศึกษาของโรงเรียนเทพมงคลรังษีเกี่ยวกับเรื่องของวินัยจราจรและการขับขี่ปลอดภัยใช้รถอย่างไรไม่ให้เกิดมลภาวะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียง และ อากาศให้กับเด็กๆเยาวชนนำร่องในสถานศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี ตำบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

                 พันตำรวจโท นพดล พุทเปลี่ยน สารวัตรงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเกี่ยกับการจัดกิจกรรมการบูรณาการดังกล่าวระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีและโรงเรียนเทพมงคลรัฃษี ในครั้งนี้ว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวทึ่ทางสำนักขนส่งจังหวัดร่วมกับตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี และสถานศึกษาดังกล่าวได้ดำเนินการจัดขึ้นมาในวันนี้ก็เพื่อร่วมลดสภาพมลพิษทางอากาศตามนโยบายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงนโยบายของนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5 ให้กับจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อลดปัญหาดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย

                 พันตำรวจโทนพดล พุทเปลี่ยน สารวัตรงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี ได้กล่าวท้ายสุดว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวของทางสำนักงานขนส่งจังหวัด ตำรวจ และสถานศึกษา แบบบูรณาการในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าทึ่ยังได้ดำเนินการทำการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่เด็กนักเรียนใช้บับขี่มาโรงเรียน โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจวัดควสมดังของท่อไอเสียว่ามีจักรยานยนต์คันใดบ้างมีเสียงดังเกินกว่าที่กฏหมายกำหนดหรือไม่ และจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ที่เด็กใช้ขับขี่มาโรงเรียนมีเสียงดังเกินจากกฏหมายกำหนดรวมทั้งสิน 14 คัน เจ้าหน้าทึ่จึงได้จัดทำประวัติพร้อมกับแนะนำให้เด็กนักเรียนที่เป็นเจ้าของรถให้ดำเนินการกลับไปแก้ไขพร้อมทำหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบเพื่อช่วยควบคุมดูแลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 อีกทางหนึ่งด้วย.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!