กาญจนบุรี-ร่วมเดินรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

กาญจนบุรี-ร่วมเดินรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

ข่าว:มานพ บุตรเนียม-ภาพ:ปชส.ทต.ทองผาภูมิ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและประชาชน ร่วมเดินรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า

            เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 ก.พ.62 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2562 โดยมีนายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ นายยุทธชัย ปัทสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนครูและนักเรียน จำนวน 700 คน ร่วมงานในครั้งนี้ ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ซึ่งปัจจุบันระดับการเกิดไฟป่ามีความรุนแรงมากจนกลายเป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และพืช สัตว์ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดวิกฤติมลพิษหมอกควันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน จึงต้องรณรงค์ให้ประชาชน เกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่าเพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า และสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิและประชาชนในอำเภอใกล้เคียงได้รับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า.CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!