กาญจนบุรี-รับการคัดเลือก เข้าประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ

กาญจนบุรี-รับการคัดเลือก เข้าประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ สาขา นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก โดย อสม.เนรัญชลา แสวงศักดิ์ เป็นตัวแทน อสม.ภาคกลาง ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขา นมแม่

          วันที่เมื่อเวลา 09.00 น. ณ บ้านเลขที่ 658/46 หมู่ที่ 2 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง นพ.จิรพจน์ วงสัจจาธิติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 นายสำราญ เอี่ยมสะอาด สาธารณสุขอำเภอท่าม่วง และภาคีเครือข่ายสุขภาพจำนวนมาก ร่วมให้การต้อนรับ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ สาขา นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก โดย อสม.เนรัญชลา แสวงศักดิ์ เป็นตัวแทน อสม.ภาคกลาง ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขา นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวกาญจนบุรีอีกครั้งหนึ่ง ถือว่าเป็นความสำเร็จของการพัฒนา อสม. ให้มีความสามารถในการจัดการด้านสุขภาพ แก้ไขปัญหาด้านแม่และเด็กในพื้นที่ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และคนในชุมชน เพราะเด็กในวันนี้ ก็คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า อสม.เนรัญชลา แสวงศักดิ์ มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างทุ่มเท ด้วยจิตสาธารณะ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง.CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!