กาญจนบุรี-รองผู้ว่ากาญจน์เดินสายเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

กาญจนบุรี-รองผู้ว่ากาญจน์เดินสายเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

รองผู้ว่ากาญจน์เดินสายเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

         วันนี้(13 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น.นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาพร้อมด้วยนางนภัสนันท์ โพธ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติสถิติจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาทำการสำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ( โครงการระยะที่ 1 ) กับนางวันเพ็ญ ทับทิมศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว โดยมีคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ที่เดินทางมาร่วมเก็บข้อมูลเป็นผู้สอบถามข้อมูลกับนางวันเพ็ญ ทับทิมศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับพื้นที่และการใช้น้ำในเรื่องของการเกษตร

           หลังจากนั้น นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที้สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ได้เดินทางไปสำรวจข้อมูลต่อยังบ้านนางเอมอร อินทรประเสริฐ อยู่บ้านเลขที่ 76/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ในการทำการเกษตร พร้อมกับสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำว่า เป็นเช่นไรมากน้อยประการใดเพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
            ต่อจากนั้น คณะของนายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางต่อไปยังบ้านของนายถนอม ปรางทอง อยู่บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเข้าสอบถามข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ( โครงการระยะที่ 1 ) ตามโครงการดังกล่าวของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี เสร็จแล้วคณะของนายสมยศ ศิลปิโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้เดินทางไปสำรวจสอบถามข้อมูลดังกล่าวจากชาวบ้านหมู่ที่ 3 เสร็จแล้วจึงได้เดินทางกลับ.

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!