กาญจนบุรี-แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กาญจนบุรี-แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาทันตสาธารณสุข) และการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

           วันนี้( 7 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. นายแพทย์ พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และ นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาทันตสาธารณสุข) และการแพทย์แผนไทยบัณฑิต จับฉลากทุนที่จะต้องไปปฏิบัติงาน พร้อมให้โอวาทแนวคิดในการปฏิบัติงาน ให้มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นคนเก่งงานรวมทั้งเป็นคนดี มีความสามารถในการปรับตัวเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นและเสียสละเพื่อองค์กรและสังคมส่วนรวม ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!