กาญจนบุรี-มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561

กาญจนบุรี-มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561

         วันนี้ ( 12 มิ.ย. 62 ) เวลา 15.00 น. ที่ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียน ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 ราย คือ นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์พัฒนา นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท โดยมี นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย บิดา มารดาของผู้รับทุนฯ คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


         ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้น้อมนำพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีความห่วงใยประชาชนทุกหนแห่ง ทรงทราบถึงความทุกข์ยากในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบัน จึงได้โปรดประทานความช่วยเหลือ และความห่วงใย ผ่านหน่วยงานต่างๆ ต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังนั้นขอให้นักเรียนทุนฯ ได้มีกำลังใจดำเนินชีวิต และน้อมนำแนวทางพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          ด้านประวัติของ นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์พัฒนา เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 45 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ชั้น ปวส. 2/3 สาขาการบัญชี ครอบครัวมีฐานะยากจน ประสบปัญหาภาระหนี้สิน ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 43 ถนนแสงชูโต ซอย 22 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี.

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!