กาญจนบุรี-พ่อเมืองกาญจน์เปิดงาน ท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม

กาญจนบุรี-พ่อเมืองกาญจน์เปิดงาน ท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 พ่อเมืองกาญจน์เปิดงาน“ ท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม” ครั้งที่ 7

           วันที่(15 ก.พ.62) เวลา 18.30 น. ที่ เวทีกลางริมน้ำ ตลาดเก่าท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน“ ท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม” ครั้งที่ 7 ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืน โดยมี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง ให้การต้อนรับ และ นางจริญญา จักรกาย วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

            จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อำเภอท่าม่วง เทศบาลตำบลท่าม่วง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมถึงชาวชุมชนท่าม่วง จัดงาน“ท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม” ครั้งที่ 7 “ตรุษจีนสุดหรรษา รวมประชา 4 วัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ที่บริเวณตลาดเก่าท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืน
            มีวัตถุประสงค์เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน มาสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะนำมาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ อันเป็นการนำมิติทางวัฒนธรรมมาพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้ชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ทางวัฒนธรรมเกิดความตื่นตัว และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนอย่างยั่งยืน

              ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้ง การแสดง แสง สี เสียง ชื่อชุด “ชีวิตดี๊ดีวิถีท่าม่วง” สุดยิ่งใหญ่ ชมการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การประกวดอาหารพื้นถิ่น อาทิ ประกวดอาหารโต๊ะจีน ประกวดการทำขนมจีน 3 น้ำ ประกวดทำบายศรี ชมนิทรรศการวิถีชีวิตชุมชนชาวไทยพุทธ คริสต์ อิสลามและจีน ชมนิทรรศการตามรอยพ่อและเศรษฐกิจพอเพียง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน การละเล่นเด็กไทย และยังมี ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ ดูวิถีตลาดแบบไทยๆ นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกาย 4 วัฒนธรรม ได้แก่ ไทย จีน คริสต์ และอิสลาม มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!