กาญจนบุรี-จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ

กาญจนบุรี-จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถวายผ้าป่าสามัคคี

          วันนี้ 8 พ.ย. 2562 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เดินทางไปนิเทศและติดตามพระนิสิตในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่กำลังศึกษาอยู่และจบการศึกษาไปแล้วที่หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้น ได้ชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ร่วมถวายหลอดประหยัดไฟสำหรับใช้ในหน่วยวิทยบริการ และ เวลา 13.30 น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ณ อาคารเคียงธารา เขื่อนศรีนครินทร์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และรับมอบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวมทั้งประชาชนและชุมชนโดยรอบเขื่อนศรีนครินทร์ เข้ารับฟังการแสดงธรรรม และร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี
            การจัดแสดงธรรมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้นับเป็นครั้งที่ 5 โดยที่ กฟผ. กราบอาราธนานิมนต์พระครูใบฎีกา วัชระ นิมฺโล วัดเขาแดง ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับทุนจากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มาเป็นองค์แสดงธรรม และนำเจริญจิตตภาวนา ทั้งนี้ กฟผ. ได้กำหนดจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ทั้งในสำนักงานกลาง และ เขต เขื่อน ทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนิมนต์พระภิกษุที่ได้รับทุนจากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมาเป็นองค์แสดงธรรม
            กฟผ. สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2547 รวมจำนวนเงินกว่า 27 ล้านบาท เป็นการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชปณิธานด้านศาสนาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรได้มีโอกาสศึกษาขั้นสูงด้านพุทธศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ที่อยู่ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย ด้านบาลีศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับของกองบาลีสนามหลวง ด้านวิปัสสนาภาวนาโดยผ่านศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้านพระนักเทศน์ และด้านพระธรรมจาริก เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นและเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจใหัสังคมด้วยหลักพุทธธรรมและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!