กาญจนบุรี-จัดฝึกหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฟรี

กาญจนบุรี-จัดฝึกหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฟรี

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสมาคมส่งเสริมฯโรงเจเบ่งซิ่วตั้วและทม.ท่าเรือพระแทนจัดฝึกหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฟรี

           วันที่ (20 กุมภาพันธ์ 256) เวลา 16.30 น.นายวรวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานกรรมการใหญ่เครือบริษัท โล้วเฮงหมง มอเตอร์ จำกัด และ ประธาน บริษัท โล้วเฮงหมงท่าเรือ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นว่า ด้วยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี และ สมาคมส่งเสริมสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย โรงเจเบ่งซิ่วตั๊ว ท่าเรือ และ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ”จัดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ” ขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอท่าเรือ และ พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่ต้องการหรือสนใจที่จะประกอบอาชีพหรือต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาได้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และ เรียนรู้เรื่องของภาษาต่างประเทศ ได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร
             นายวรวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานกรรมการใหญ่เครือบริษัท โล้วเฮงหมง มอเตอร์ จำกัด และ ประธานกรรมการใหญ่ บริษัท โล้วเฮงหมงท่าเรือ จำกัด ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อว่า ทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี สมาคมส่งเสริมสวัสดิการสังคม โรงเจเบ่งซิ่วตั๊ว และ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแทน ได้จัดฝึกอาชีพให้กับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมทำการฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 1.อาชีพนวดเท้า เพื่อสุขภาพ 2.การทำอาหารไทย 3.การทำขนมไทย 4.การทำเบเกอรี่ 5.การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน 6.การเรียนภาษาจีน เพื่อการทำงาน 7.การเรียนภาษาพม่า เพื่อการสื่อสาร และสุดท้าย 8.การใช้คอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น

              พี่น้องประชาชนคนไทยท่านใดต้องการจะเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และ การฝึกอบรมเกี่ยวกับทางด้านภาษาระยะสั้น 18-30 ชั่วโมง ใน 8 อาชีพดังกล่าวที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยจะจัดขึ้นเป็นรุ่นๆล่ะ 20 คน พี่น้องประชาชนท่านใดสนใจจะเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้นดังกล่าว ท่านสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และเริ่มเรียนและเข้าอบรมในเดือนมีนาคม 2562 ท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นดังกล่าวได้ที่ คุณลักษณ์ สมาคมส่งเสริมสวัสดิการสังคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 084-6151188 และ ที่โรงเจ เข่งซิ่วตั๊ว ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

              นายวรวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานกรรมการใหญ่เครือบริษัท โล้วเฮงหมง มอเตอร์ จำกัด และ บริษัท โล้วเฮงหมงท่าเรือ จำกัด ได้กล่าวท้ายสุดว่า ทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในครั้งนี้ จบแล้วท่านจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกท่านครับ.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!