กาญจนบุรี-จัดงาน” ของดีบ้านฉัน กาญจนบุรี “

กาญจนบุรี-จัดงาน” ของดีบ้านฉัน กาญจนบุรี “

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

อบจ.กาญจน์ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดและ ศูนย์การค้า TMK พาร์ค กาญจนบุรี จัดงาน” ของดีบ้านฉัน กาญจนบุรี “

               วันที่ (21 กุมภาพันธ์ 2562 ) เวลา 15.00 น. นางรุ่งทิพย์ คชวงศ์ เลขานุการ นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการจัดงาน” ของดีบ้านฉัน กาญจนบุรี ” ว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยการนำของนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับทางสภาวัฒนธรรม 13 อำเภอ ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน ” ของดีบ้านฉัน กาญจนบุรี ” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน” ของดีบ้านฉัน กาญจนบุรี ” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้กับเยาวชนและคนรุ่นหลังได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยว่า มีความเป็นมาอย่างไร เพื่อฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมของไทย รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละอำเภอทั้ง 13 อำเภอในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรึ ที่มีความแตกต่างกัน
                นางรุ่งทิพย์ คชวงศ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (อบจ.) ได้เปิดเผยต่อเกี่ยวกับการจัดงาน” ของดีบ้านฉัน กาญจนบุรี ” ในระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 นี้ ว่า ภายในงานดังกล่าวนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการละเล่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของสภาวัฒนธรรม 13 อำเภอ การแสดงการสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านของดีแต่ละชุมชนแต่ล่ะท้องถิ่น และ การแสดงการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน
                ส่วนสถานที่การจัดงาน ” ของดีบ้านฉัน กาญจนบุรี ” ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 จะจัดขึ้น ณ บริเวณลาน TMK Suppremarket ศูนย์การค้า TMK พาร์ค กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สภาวัฒนธรรม 13 อำเภอ และ ศูนย์การค้า TMK พาร์ค กาญจนบุรี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าชมกิจกรรมการแสดงแบบพื้นบ้าน เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปภายในงานดังกล่าวตามวันเวลาดังกล่าวทึ่ได้กล่าวไว้.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!