กาญจนบุรี-จัดกิจกรรมนัดพบตลาดงานคนคุณภาพ

กาญจนบุรี-จัดกิจกรรมนัดพบตลาดงานคนคุณภาพ

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 จัดหางานกาญจน์จัดกิจกรรมนัดพบตลาดงานคนคุณภาพ ( นัดพบ IT) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องการหางานและนายจ้างได้สมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ

            วันนี้ (13 ก.พ.62) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน นัดพบตลาดงานคนคุณภาพ โดยมี นางสุขุมาล ธนานันต์ แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และนายจ้างจากสถานประกอบการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานจำนวนมาก

            สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดนัดพบตลาดงานคนคุณภาพ ( นัดพบ IT) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องการหางานและนายจ้างได้สมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ พร้อมทั้งให้บริการด้านข่าวสารอาชีพ ด้านการศึกษา และการแนะแนวอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกด้วย

             ภายในงานได้มีการสมัครงานและสัมภาษณ์งานจากนายจ้างโดยตรงมากกว่า 30 แห่ง สมัครงานด้วยระบบ Internet จากสถานประกอบการชั้นนำและรถบริการเคลื่อนที่ สาธิตและฝึกสอนอาชีพอิสระจำนวน 18 อาชีพ บริการแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและเลือกอาชีพ ให้บริการปรึกษาด้านกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน และการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน และการตอบปัญหาชิงเงินรางวัล แข่งขันเกมส์ต่างๆ.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!