กาญจนบุรี-คุมเข้มตรวจจับรถควันดำ ตามมาตรการของผู้ว่าฯ

กาญจนบุรี-คุมเข้มตรวจจับรถควันดำ ตามมาตรการของผู้ว่าฯ

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

จังหวัดกาญจนบุรีคุมเข้มตรวจจับรถควันดำ ตามมาตรการของผู้ว่าฯ shutdown 10 วัน ลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ให้สภาพอากาศในพื้นที่ดีขึ้นและเกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน

       วันที่ (5 ก.พ.62 ) เวลา 16.00 น. ที่ถนนสายเลี่ยงเมือง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี ตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันนำเจ้าหน้าที่ชุดตรวจรถควันดำและค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย จุดกวดขันวินัยจราจร ตั้งจุดตรวจแบบสุ่มสกัดและจับกุมยานพาหนะที่ปล่อยควันดำค่าเกินมาตรฐาน เป็นการดำเนินการตามมาตรการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันShutdown 10 วัน ลดค่าปริมาณฝุ่นละอองควันไฟของจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วง 10 วัน ระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 2562

       โดย พันเอกพงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี นายวิฑูรย์ สิรินุกูล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายอนันท์ชัย ทองสีนุช ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี ร.ต.อ.โชคชัย ไทยเจริญ รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี นายธนธรณ์ ปัญญาชัยรักษา นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจควันรถควันดำ เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานและประชาชนต้องร่วมกันรณรงค์และงดเผาทุกประเภทหรือการกระทำที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง ควัน หรือ มลภาวะที่เป็นภัยต่อประชาชน ในระยะเวลา 10 วัน คือตั้งแต่วันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นจะมีการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละออง Pm 2.5 หากอยู่ในระดับคุณภาพดีก็จะมีการผ่อนมาตรการลง แต่หากกลับมาอยู่ในระดับคุณภาพที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอีกก็จะประกาศใช้มาตรการดังกล่าวต่อไป มุ่งหวังให้ค่าสภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
        ในการตรวจวัดควันดำจากรถยนต์ในครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือตรวจวัดควันดำจากรถยนต์ ที่เจ้าหน้าที่ได้เรียกตรวจซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถที่มีสภาพดัดแปลงท่อ สำหรับรถยนต์ที่ตรวจพบว่ามีค่าควันดำเกิน 45% ตามที่กฎหมายกำหนดไว้จะทำการฉีดพ่นห้ามใช้รถ และเปรียบเทียบขั้นต่ำ 5,000 บาท นำไปแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาพเดิมที่ใช้งานได้ ภายใน 7 วัน และนำไปไปตรวจที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรืออำเภอ จะมีหนังสือรับรองว่าผ่านการตรวจสภาพแล้วจึงจะสามารถใช้ได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!