กาญจนบุรี-กฟผ.จัดทริปท่องเที่ยวดูการเลี้ยงผึ้งไล่ช้างเพื่อลดผลกระทบระหว่างคนกับช้าง

กาญจนบุรี-กฟผ.จัดทริปท่องเที่ยวดูการเลี้ยงผึ้งไล่ช้างเพื่อลดผลกระทบระหว่างคนกับช้าง

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

กฟผ.จัดทริปท่องเที่ยวดูการเลี้ยงผึ้งไล่ช้างเพื่อลดผลกระทบระหว่างคนกับช้าง

         วันที่ (31 มีนาคม 2562 )เวลา 09.30 น.คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนศรีนครินทร์ ได้นำคณะทริปทัวร์จากทริปท่องเที่ยวแพ็คคู่ ยู้ฮู กฟผ.เที่ยวไทยไปกับ กฟผ.เดินทางมายังศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านท่าทุ่งนา ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งเพื่อเป็นแนวป้องกันช้างป่าร่วมถึงยังเป็นการเสริมรายได้เพิ่มให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นางละออ ภู่ประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านช่องสะเดา นางสาวกฤษณา ขวัญเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านแก่งปลากด ตำบลช่องสะเดา อำเภูอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และทีมงานให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งเพื่อเป็นแนวป้องกันช้างป่าคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เขื่อนศรีนครินทร์และคณะทริปทัวร์ท่องเที่ยวแพ็คคู่ ยู้ฮู กฟผ.เที่ยวทั่วไทยไปกับ กฟผ.

          หลังจากนั้น นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เชื่อนศรีนครินทร์และคณะทริปทัวร์ท่องเที่ยว ยู้ฮู พร้อมกับถ่ายทอดการเลี้ยงผึ้งเพื่อเป็นแนวป้องกันช้างป่า แถมยังเป็นการเสริมรายได้ในการเลี้ยงผึ้งให้กับชาวบ้านที่อยู่ติดต่อกับผืนป่าดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านท่าทุ่งนา ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

           ต่อจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนศรีนครินทร์ และคณะทริปทัวร์ท่องเที่ยว ยู้ฮู กฟผ.จึงได้เดินทางไปศึกษาดูงานต่อในพื้นที่อื่นๆต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!