หน้าแรก » ตำรวจ-อาชญากรรม » นครปฐม-สกธ. เผยผลสำรวจประชาชน ยังคงเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรม ต่อการปฏิรูปตำรวจ

นครปฐม-สกธ. เผยผลสำรวจประชาชน ยังคงเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรม ต่อการปฏิรูปตำรวจ

โพสต์โดย : ice เมื่อ 28 ก.ย. 2560 21:49:45 น. เข้าชม 220 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว คณกร วงษ์ตานี
สกธ. เผยผลสำรวจประชาชน ยังคงเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรม ต่อการปฏิรูปตำรวจ
            สกธ.(สำนักงานกิจการยุติธรรม) เผยผลสำรวจประชาชน 5,000 คน พบ 82.20 %  ยังคงเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรม ต่อการปฏิรูปตำรวจ สอดรับ ผลประเมิน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  หลังร่วมโครงการ “สถานีตำรวจล้ำสมัย”  พึงพอใจสูงขึ้นวันนี้ 28 กันยายน 2560  ที่ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้จัดสัมมนานำเสนอผลงาน “สถานีตำรวจล้ำสมัย”  บูรณาการ “กระบวนการยุติธรรม” พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับประชาคมอาเซียน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน 3 สถานีตำรวจต้นแบบและสรุปผลการประเมินโครงการสถานีตำรวจล้ำสมัย และทิศทางการขับเคลื่อนโครงการสถานีตำรวจล้ำสมัยต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ คณะกรรมการ กต.ตร. ตัวแทนภาคประชาชน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ภาค 2 และ ภาค 7 
            พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ  โดยเห็นตรงกันว่า สถานีตำรวจถือเป็น “จุดยุทธศาสตร์สำคัญ” ในกระบวนการยุติธรรม ภารกิจของสถานีตำรวจ ถือเป็นภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในทุกด้าน ความสำเร็จ ความเชื่อมั่นศรัทธา และความล้มเหลวในภารกิจของตำรวจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม จะอยู่ที่ผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับสถานีตำรวจ ซึ่งเป็นต้นธารของการบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการเบื้องต้นที่จะต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น หากสถานีตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม อำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน เป็นธรรม มีมาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล  จักส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจ และกระบวนการยุติธรรมของประเทศ จะพัฒนาไปได้อย่างเต็มภาคภูมิ
            โครงการสถานีตำรวจล้ำสมัย เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการปฏิรูปสถานีตำรวจยุค 4.0 เน้นการทำงานเชิงรุก การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ประชาชนที่มาใช้บริการ ได้รับความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน จึงนับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีอย่างยิ่งที่ 3 สถานีตำรวจนำร่อง ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ และสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ได้เข้าร่วมโครงการสถานีตำรวจล้ำสมัย ฯ  โดยดำเนินการปรับปรุงสถานีตำรวจให้มีระบบการทำงานที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ประชาชนมีช่องทางในการรับบริการและเข้าถึงการให้บริการของสถานีตำรวจได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงานให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานสถานีตำรวจให้สามารถทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
            ด้าน พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวว่า  โครงการสถานีตำรวจล้ำสมัย ฯ เป็นโครงการที่ถูกกำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2558-2561 รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชน  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติในหลักการให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ  โดยมีแนวทางการดำเนินงานคือกำหนดขั้นตอนการทำงานของสถานีตำรวจให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน ขยาย พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเป็นมาตรฐานสากล และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึง และลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงานยุติธรรมและภาคประชาชน โดยโรงเรียนนายร้อยตำรวจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลที่ได้จากการสัมมนา จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสถานีตำรวจทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการประชาชน  ซึ่งจากผลการประเมินโดยทีมวิจัยของ รร.นรต. ซึ่งได้วัดความพึงพอใจของประชาชน ก่อนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,748 คน หลังเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,940 คน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น
            ความล้ำสมัยของสถานีตำรวจ จะต้องทำให้ประชาชนมาใช้บริการที่สถานีตำรวจให้น้อยที่สุด โดยจะเน้นเทคโนโลยี สารสนเทศ ตามหลักการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เนื่องจากปัจจุบันเราอยู่ในสังคม Smart Enterprises ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้สมาร์ทโฟน สถานีตำรวจล้ำสมัยจึงได้พัฒนาการรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  ซึ่งจะทำให้สามารถแจ้งเหตุร้ายถึงตำรวจได้เร็วขึ้น และได้ข้อมูลครบถ้วน ไม่ต้องเสียเวลามาที่สถานีตำรวจอีกต่อไป